Плуване Плуването задоволява естествените потребности от движение у малките деца.
Приложни изкуства Два пъти през учебната година се организират изложби в детската градина, а на всеки пет години се провежда градска изложба за всички детски градини, в които Студиото за приложни изкуства провежда свои занимания.
Модерни танци Децата изучават класически и модерен балет, художествена и спортна гимнастика, рок, испански танци, български фолклор и упражнения за разтягане, подобряващи тяхната гъвкавост.
Футбол В детската градина има перфектни условия за занимания по футбол. В двора е построено детско футболно игрище с трибуни към него. В сградата на ДГ 33 има физкултурен салон оборудван с всички пособия и уреди не само за занимания по футбол.
Английски език Обучението по английски език се осъществява по методики, съобразени със съвременните изисквания, цели и насоки в тази област:
Народни танци Родителите на децата имат възможност да гледат научените народни танци на тържества и открити уроци в детската градина.
Йога Децата в детската градина изучават йога с преподавател от клуб "Йога Здраве" - Калина Виткова. 
Баскетбол Заниманията по баскетбол се осъществяват професионално, методически издържано, с истинска грижа за децата.