За нас

Детска градина № 33 (ДГ № 33) „Сребърни звънчета” се намира в гр.София, район „Овча купел”. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през м.април 1988 г. Има централно парно отопление. ДГ № 33 е с три корпуса-два на два етажа, а другия на три. Има седем градински групи (за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас) и две яслени (за деца на възраст от 1 до 3 години). Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите; всички групи имат имена: група „Патиланци”; група – „Червена шапчица”; група – „101 Далматинци”; група – „Джуджета”; група – „Смърфове”; група – „Смехорани”; група – „Пипи Дългото чорапче”; I-ва яслена група – „Мечо Пух” и II-ра яслена група – „Слънчице”.

Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са познавателни книжки и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. В детската градина няма специални групи. За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни пластмасови кътове за игра на децата, телевизор, бели магнитни дъски, интерактивна дъска; подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др.; самостоятелни спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, гардеробни и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

Детската градина разполага с музикален салон със сцена на две нива, оборудван с пиано, йоника; акордеони, аудио уредба с микрофони, мултимедия; детски музикални инструменти и битов кът; кабинет с необходимите нагледни средства за образователно-възпитателна работа, помощна педагогическа литература; народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата. Осигурили сме кабинети за психолог, логопед и ресурсен учител, които работят с деца от детската градина със специални образователни потребности по утвърден график. Съвременно обзаведени кабинети имат и педагог на ясла, медицинска сестра за яслата и медицинските сестри за детската градина; кабинети за счетоводител, касиер, човешки ресурси и домакин. Има обособени и оборудвани кабинет по английски език и безопасно движение по пътищата; ателие за приложни дейности.

Ресурсният учител, психологът и логопеда са на щат в детската градина. На 01.10.2009 г. в двора на ДГ № 33 е открита площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари. За децата са осигурени детски велосипеди и тротинетки; каски, жилетки, наколенници, налакътници. Настоятелството на детската градина е осигурило за децата тениски с надпис „Движа се безопасно“. През м. март 2010 г. е открит новопостроен и оборудван съвременен физкултурен салон. На 24.06.2015 г. в двора на ДГ № 33 е открит многофункционален спортен комплекс. Той е изграден съвместно с Детски футболен клуб „Лъвчетата“ и със средства на родителското настоятелство към ДГ № 33 – „Мелодия“. На децата от детската градина вече са на разположение футболен терен с изкуствена трева и трибуни към него, както и баскетболно игрище.

Традиции на детската градина:

  • В края на всяка учебна година в присъствието на родители и представители на местната администрация изпращаме децата от подготвителните групи (ІV-ти) за училище. Децата изпълняват химна на ДГ № 33 и знаменосци от четвъртите групи предават знамето на градината на деца от третите, децата са облечени със специално ушити за ритуала тоги и шапки;
  • Ежегодни тържества на децата градинските групи свързани с национални и битови празници пред родители, спонсори и представители на местната администрация;
  • Състезание между двете четвърти групи на тема: „Правила за безопасно движение по улиците“;
  • Ежегодно се прави водосвет по повод „Ден на християнското семейство”. Детската градина се гордее с ежегодните изяви на отборите по футбол и мажоретките към тях. Специалните екипи за всички деца - футболисти и мажоретки са осигурени от настоятелството на детската градина.
Приятната обстановка в детската градина се допълва от много саксийни растения.
Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, люлки и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. Всеки пясъчник има навес от вибростъкло и покривало за зимните месеци.
На шест площадки е монтирана ударопоглъщаща настилка, която осигурява безопасна игра на децата.
Дворът разполага със стъклопластови фигури за развлечение на децата, благодарение на фирма ФАБЕЛ, с нови пейки и обезопасени батути за игра на децата. Детската градина е обезопасена с висока ограда и с помощта на фирма КЕНДИ. В двора има монтирани периметрова охрана и видеонаблюдение.

Адрес: София-1632, ж.к. "Овча купел 2"ул."Сребърни звънчета" №4
тел.: 0884 169 841; тел./факс: (02) 956 14 79 ; 0878 467 378
Директор: Виолета Чалъкова