Детскa Градина №33
Сребърни звънчета

За нас Дейности Новини Седмично меню Галерия Документи Профил на Купувача Връзки Контакти

Знаете ли, че... Екипи Програма Награди 25 години ОДЗ №33 Видео материали

Програма


ПРИ НАС ДЕЦАТА ПОЛУЧАВАТ:

- обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;
- богата емоционална и духовна култура;
- целенасочена предучилищна подготовка;
- съхранени български традиции;
- равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение;
- природосъобразен начин на живот, безопасност на движение и охрана.

Педагогическият екип осъществява своята образователно-възпитателна работа чрез Програмна система, с безплатни познавателни книжки за подготвителните групи осигурени от МОН.


ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА на ДГ № 33 "Сребърни звънчета" е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (2016 г.) и Наредба 5/03.06.2016 г. - Държавните образователни стандарти за предучилищното образование ДОС.


Приоритети:

 • Образователно съдържание, включващо ключови за децата знания, умения и отношения по образователните направления и връзката между тях.

 • Връзка и проходимост между всички възрастови групи в детската градина, както и към образователния процес  в училище.

 • Ефективна система за проследяване на резултатите от процеса на усвояване на знания, умения и отношения.


Концептуални цели:


Основна цел: Цялостно развитие на детето и създаване на условия за изява на индивидуалния му потенциал и емоционално благополучие.


 Водещи цели:

 1. Осигуряване на образователен процес, съобразен с образователните направления и образователните ядра, определени от Държавните образователни стандарти (Наредба № 5/03.06.2016 г. запредучилищно образование).

 2. Осигуряване на взаимодействие между дейностите на детето в съответствие със задачите по образователни направления и образователните ядра към всяко направление.

 3. Приложение на основни и допълнителни подходи и форми на педагогическо взаимодействие, съобразени с възрастта на децата и постигане на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование.

 4. Активното присъствие на игрови ситуации и игрови подходи в образователния процес по всички направления.

 5. Осигуряване на баланс между програмната система от една страна, и от друга необходимостта от перманентно усъвършенстване и актуализиране на стратегията за развитие на детската градина.

Програмната система:

1. Създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления:


 • български език и литература;
 • математика;
 • околен свят;
 • конструиране и технологии;
 • изобразително изкуство;
 • музика;
 • физическа култура

 • 2.    Отчита спецификата на детската градина и на групите;

  3.    Съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.


  В края на всяка учебна година тържествено изпращаме децата от подготвителните групи за училище. Децата изпълняват химна на ДГ № 33 и знаменосци от подготвителните групи предават знамето на градината на деца от третите групи.

  Децата са облечени със специално ушити за ритуала тоги и шапки.

   

                                          

   


  Защита на Вашите данни

  Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашият сайт. Ако натиснете бутона Приемам, ще дадете съгласието си.

  Приемам | Запознай се с политикaта