За нас

Детска градина № 33 /ДГ № 33/ “Сребърни звънчета” се намира в гр.София, район “Овча купел”. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през м.април 1988 г. Има централно парно отопление. ДГ № 33 е с три корпуса-два на два етажа, а другия на три. Има седем градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/ и две яслени /за деца на възраст от 1 до 3 години/. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите; всички групи имат имена: група “Патиланци”; група - “Червена шапчица”; група - “101 Далматинци”; група - “Джуджета”; група - “Смърфове”; група - “Смехорани”; група - “Пипи Дългото чорапче”; I-ва яслена група - “Мечо Пух” и II-ра яслена група - “Слънчице”.
Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. В детската градина няма специални групи. За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни пластмасови кътове за игра на децата, телевизор, видео и DVD плейър, бели магнитни дъски, интерактивна дъска; подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др.; самостоятелни спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, гардеробни и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.
Детската градина разполага с музикален салон със сцена на две нива, оборудван с пиано, йоника; акордеони, аудио уредба с микрофони, видео и DVD плейър, мултимедия; детски музикални инструменти и битов кът; методичен кабинет с необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата. Осигурили сме кабинети за логопед и ресурсен учител, които работят с деца от детската градина със специални образователни потребности по утвърден график. Съвременно обзаведени кабинети имат и педагог на ясла, медицинска сестра за яслата и медицинските сестри за детската градина; кабинети за счетоводител, психолог/логопед, касиер, човешки ресурси и домакин. Има обособени и оборудвани кабинет по английски език и безопасно движение по пътищата; ателие за приложни дейности.
Ресурсният учител е на щат в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град, а психолога и логопеда са на щат в детската градина. На 01.10.2009 г. в двора на ДГ № 33 е открита площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари. За децата са осигурени детски велосипеди и тротинетки; каски, жилетки, наколенници, налакътници. Настоятелството на детската градина е осигурило за децата тениски с надпис "Движа се безопасно". През м. март 2010 г. е открит новопостроен и оборудван съвременен физкултурен салон На 24.06.2015 г. е открит многофункционален спортен комплекс в ОДЗ № 33 "Сребърни звънчета". Той бе изграден съвместно с Детски футболен клуб „Лъвчетата" и със средства на родителското настоятелство към ОДЗ № 33 - Мелодия" . На децата от детското заведение в „Овча купел“ вече са на разположение футболен терен с изкуствена трева, както и баскетболно игрище.

Традиции на детската градина:
в края на всяка учебна година в присъствието на родители и представители на местната администрация изпращаме децата от подготвителните групи / ІV-ти / за училище. Децата изпълняват химна на ДГ № 33 и знаменосци от четвъртите групи предават знамето на градината на деца от третите, децата са облечени със специално ушити за ритуала тоги и шапки;
ежегодни тържества на децата от всички групи /9 броя/ от яслените до четвъртите групи свързани с национални и битови празници пред родители, спонсори и представители на местната администрация;
състезание между двете четвърти групи на тема: “Правила за безопасно движение по улиците “;
ежегодно се прави водосвет по повод “Ден на християнското семейство”.
Детската градина се гордее с ежегодните изяви на отборите по футбол и мажоретките към тях. Специалните екипи за всички деца - футболисти и мажоретки са осигурени от спонсори на градината.
Приятната обстановка в детската градина се допълва от много саксийни растения.
Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. Има обособено детско футболно игрище с трибуни, баскетболно игрище и площадка по безопасно движение.
Дворът ни разполага с нови стъклопластови фигури за развлечение на децата, благодарение на фирма ФАБЕЛ, с нови пейки и обезопасени батути за игра на децата. Детската градина е обезопасена с висока ограда и с помощта на фирма КЕНДИ. В двора има монтирани периметрова охрана и видеонаблюдение.

Адрес: София-1632, ж.к. "Овча купел 2"ул."Сребърни звънчета" №4
тел.: 0878 467 378; тел./факс: (02) 956 14 79
Директор: Надка Пачеджиева