ЗОП 2016 г. (две хиляди и шестнадесета година) № 1-15.02.2016 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ Но.33 ''СРЕБЪРНИ ЗВАНЧЕТА'' ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: