ЗОП 2014 г. (две хиляди и четиринадесета година) № 1-18.12.2014 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 33 ''СРЕБЪРНИ ЗВЪНЧЕТА''